strategisch advies & transactiebegeleiding

ter realisatie van vernieuwing in de zorg

Wij helpen de herinrichting van de zorg vorm te geven met advisering, begeleiding van fusies & overnames, het helpen opzetten van nieuwe zorgentiteiten en het ondersteunen van meerjarencontractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars . Dit doen wij vanuit onze achtergrond van strategische advisering en private equity in de zorg.


Nieuwe organisaties ontstaan, bestaande organisaties veranderen. Om dit te realiseren is ondernemerschap vereist: samen met bestaande zorgpartijen durven los te laten en verantwoord risico te nemen. 


advisering

concepten uitwerken

Wij helpen zorgorganisaties en/of ondernemers om concrete plannen te uit te werken voor concepten die de kwaliteit en efficiëntie van de geleverde zorg significant verhogen. Deze plannen dienen als basis voor het verwerven van financiering en steun van belanghebbenden zoals zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

partijen bijeen brengen

In de complexe wereld van de zorg is het van groot belang om steun te vinden voor nieuwe concepten bij belanghebbenden. Door onze inhoudelijke kennis van de materie en ruime ervaring en netwerk in de zorg kunnen wij belangen en processen optimaal helpen afwegen om tot gemeenschappelijk gedragen oplossingen komen.

financiële en organisatorische inrichting

Met onze bedrijfsmatige achtergrond kunnen we nieuwe zorgorganisaties helpen met het structuur geven aan de organisatie; financieel, organisatorisch en procesmatig.

transactiebegeleiding

fusies

Wij begeleiden fusies in de zorg. Wij hebben recente ervaring met het begeleiden van fusies van ziekenhuizen, VVT, zorgketens (eerste lijn), en toeleveranciers (IT).  Wij merken dat bij de vaak complexe fusies onze achtergrond in de advisering en transactiebegeleiding goed van pas komen.

overnames

Steeds vaker zien wij dat partijen van buiten de zorg interesse hebben in zorgondernemingen. In de zorg gaat het vaak om de verkoop van afdelingen, onderdelen uit grotere stichtingen of transacties van ZBC's of zorgketens. Conculega's hebben vaak interesse, maar ook Private Equity komt steeds vaker kijken. Wij kennen de markt (ook private equity) als geen andere.

carve-out

Wij helpen de zorginstelling die een onderdeel onder wil brengen in een nieuwe entiteit, bv een ZBC. Vaak gaat het hierbij om onderdelen van planbare zorg uit ziekenhuizen, zowel complex als minder complex. De herschikking resulteert bijna altijd in een nieuwe entiteit, met focus op specifieke aandoeningen die zorg leveren met hoge kwaliteit (bv borstkanker) of hoge efficiency (bv oogheelkunde).